TARINOITA MENETYKSESTÄ JA TOIVOSTA

Läheisen sairastuttua omaisen mieltä askarruttavat kysymykset siitä, mikä sairaus on kyseessä, miten se etenee, ja mitä pulmia se tuo arkeen. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Omainen joutuu väistämättä elämän vaikeiden kysymysten äärelle etsiessään tarkoitusta läheisensä sairastumiselle ja sen mukanaan tuomille muutoksille elämässä. Silloin ei ole tilaa syventyä omaan itseen.

Tämän näyttelyn taiteilijoita ovat omaiset. He haluavat töillään tuoda esiin omaisen ääntä ja jakaa omia kokemuksiaan sekä valaa toivoa ja uskoa toisille omaisille toinen toistensa rinnalla kulkijana.

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry:n yhteisessä Uudella tavalla aitoa kumppanuutta –hankkeessa (2012-2015) haluttiin edistää omaisten sopeutumisen prosessia kulttuurin ja taiteen keinoilla. Omaisille tarjottiin mahdollisuus sijoittaa menetys osaksi omaa elämäntarinaa ja kertoa oma tarina uudella tavalla. Omainen, omana itsenään, omine kokemuksineen ja tunteineen haluttiin nostaa esiin.

Hankkeessa kehitettiin omaisten arkipäivän jaksamiseen uudentyyppisiä, luovia menetelmiä sisältäviä ryhmämalleja, joissa menetelminä käytettiin kuvataidetta, kirjoittamista, musiikkia, valokuvaa ja liikkumista.

Tämä esitys koostuu omaisten kuvataideryhmien töistä, joista järjestettiin kaksi taidenäyttelyä 2014.

Näyttelyn musiikki: Neal and Nancy O'Doan - Brahms Sonaatti F-molli